Veiklos istorija Spausdinti

2004 metų pradžioje informacija apie LEADER pobūdžio priemonę buvo pateikta ir išaiškinta bendruomenėms, įvairioms kaimo organizacijoms, valdžios ir verslo atstovams. Į pirmąjį susirinkimą atvyko po 2 aktyviausius atstovus iš kiekvienos bendruomenės, dalyvavo seniūnai, ūkininkai, verslininkai, savivaldybės darbuotojai, kaimo visuomeninių organizacijų atstovai. Svarstyta galimybė kurti vietos veiklos iniciatyvinę grupę ir kokia strategijos kryptis Plungės rajone geriausiai atspindėtų realią situaciją. Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės steigime aktyviai dalyvavo 54 kaimo gyventojai.

  Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė (VVG) įregistruota 2004 m. liepos 22 d., patvirtinti jos įstatai, kuriuose svarbiausia idėja - skatinti kaimo gyventojus prisidėti prie bendro gyvenimo kokybės gerinimo. Formuojant vietos veiklos grupės valdybą padaryta atranka pagal metodinius reikalavimus (struktūrą, lytį, jaunimo atstovai).

  2005 metais atliktas poreikių tyrimas visuose seniūnijose, vyko konsultacijos, identifikuoti kaimo gyventojų poreikiai. Visų konsultacijų metu buvo diskutuojama dėl rengiamos Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategijos, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai. Buvo analizuojami bendruomenių poreikiai, diskutuojama ir nustatomos vietovės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Konsultacijų metu buvo formuluojami kaimo bendruomenių projektiniai sumanymai. Konsultacijose buvo nustatomi konkrečios gyvenamosios vietovės trūkumai ir privalumai, tokiu būdu kaimo gyventojai su konsultantų pagalba atliko savo teritorijos SSGG analizės apibendrinimą ir susidėliojo prioritetus kaimo plėtros projektams.

  2005 m. gruodžio 17 dieną Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (VVG) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono Vietos veiklos grupe.

  2005 metais vykdė projektą „Saugomos teritorijos ir verslas: ar įmanoma abipusė nauda?" (finansuoja UNDP), kurio tikslas kaimo bendruomenių švietimas teoriniais ir praktiniais, verslo vystymo saugomose teritorijose, klausimais; ekoturizmo ir kaimo turizmo veiklos populiarinimas Plungės rajone.

  2006 metais Plungės rajono savivaldybės VVG organizavo įvairių socialinių grupių susirinkimus, kaimo bendruomenių atstovai rinkosi ir bendrai sprendė iškylančias problemas.

2007 m. Plungės rajono savivaldybėje jau buvo įregistruota 16 kaimo bendruomeninių organizacijų, veikė Plungės rajono bendruomenių sąjunga, kuri tais metais įstojo į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą. Asociacijos ,,Plungės kraštas" ir Plungės vietos veiklos grupės nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuotose respublikiniuose renginiuose, konferencijose, kasmetiniuose bendruomenių ir vietos veiklos grupių sąskrydžiuose.

  Nuo 2004 metų spalio mėnesio Plungės vietos veiklos grupė dalyvavo Nacionaliniame Vietos veiklos grupės tinklo veikloje, o nuo 2007 metų spalio yra Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo narė.

  Penki Vietos veiklos grupės nariai 2007 m. rugsėjo mėn. vyko į Suomijos Pomovasto regioną, kuriame veikia vietos veiklos grupė su kuria Plungės VVG 2005 m. spalio 11 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

  2009 metais sausio mėn. Plungės VVG buvo priimta į Lietuvos kaimo tinklą.

  Šiuo metu Plungės vietos veiklos grupėje yra 39 nariai, kurie atstovauja kaimo bendruomenes, vietos valdžios sektorių, verslo sektorių ir socialinius partnerius. VVG valdyboje -16 narių. Plungės VVG nariai susibūrė turėdami tikslą - pagerinti kaimo vietovių žmonių gyvenimą, skatinti jų iniciatyvas. VVG narių dalyvavimas paremtas savanoriška veikla.

  2010 m. liepos 21 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis. Todėl VVG nariai pagrindinį dėmesį skiria strategijos ,,Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategija, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai" įgyvendinimui.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis (2006 m., Užulėnio kaime, Ukmergės rajone)

VVG valdybos posėdis (2006 m.)

Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas (2023 m)

alt

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.