Vietos projektai 2014-2020 m. Spausdinti

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

su musu logo

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2014-2020 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Projekto Nr. 42VS-KE-15-1-06756-PR001
Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2025 m. rugsėjo 1 d.
Vietos projektų įgyvendinimui skirta 2 507 768 Eur. (iš jų 96 453,00 virškontraktavimui)

2016 m. rugpjūčio 9 d. pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „LEADER", paramos sutartis Nr. 42VS-KE-15-1-06756. Pagal šią paramos sutartį Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė vykdys projektą "Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014 - 2020 metų vietos plėtros strategija". Projektu siekiama kurti darbo vietas Plungės rajono gyventojams, ypač jaunimui, kuriant bei plėtojant verslus kaimo vietovėse, mažinti socialinę atskirtį, spręsti socialines bei ekonomines problemas VVG teritorijoje. Ugdyti NVO socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, gerinti gyvenimo kokybę Plungės raj. kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai. Skatinti vietos iniciatyvas bei partnerystę, stiprinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Plungės raj. gyventojų potencialą.

I PRIORITETAS: EKONOMIŠKAI PATRAUKLIOS APLINKOS KAIME KŪRIMAS

I prioriteto remiamos priemonės:

  • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,
  • „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“,
  • „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

II PRIORITETAS: GYVENIMUI KAIME PATRAUKLIOS APLINKOS KŪRIMAS

II prioriteto remiamos priemonės:

  • „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“,
  • Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“,
  • „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“.

Projekto įgyvendinimo vieta: Plungės rajono savivaldybės teritorija (išskyrus savivaldybės centrą – Plungės miestą).

Informaciją apie numatytus prioritetus, priemones, veiklos sritis, remiamas veiklas ir tinkamus pareiškėjus rasite čia.

Lankstinukas parsisiųsti.

mariana-medvedeva-379662-unsplash 2adrien-olichon-1055265-unsplash

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.