Apie mus Spausdinti

Asociacija Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti.

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė  įsteigta 2004 m. liepos 22 d., atsižvelgiant į visus LEADER principus:

  • skirtingų partnerių bendradarbiavimo arba partnerystės;
  • iniciatyvos „iš apačios į viršų" įgyvendinimo;
  • teritorinio vientisumo;
  • integruoto požiūrio;
  • strateginio planavimo.

Pagrindinė sukurtos VVG idėja ir siekiamybė – skatinti kaimo gyventojus prisidėti prie Plungės r. kaimo vietovių gyvenimo kokybės gerinimo.
Šiuo metu Plungės VVG sudaro 36 nariai, kurie atstovauja įvairias organizacijas, įstaigas ir įmones, veikiančias VVG pasirinktoje teritorijoje.

Vietos veiklos grupės valdybą sudaro 16 narių: 43,75 % valdybos narių (7 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių; 31,25 % valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių ir 25 % valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių. VVG valdyboje taip pat išlaikyta lyčių pusiausvyra: 56,25 % valdybos sudaro vyrai (9 valdybos nariai) ir 43,75 % moterys (7 valdybos nariai).

Plungės rajono savivaldybės VVG padeda kaimo bendruomenėms ugdyti gebėjimus valdyti kaimo išteklius, koordinuoti kaimo plėtrą, plėtoti alternatyvias pajamas teikiančias veiklos sritis. Palaikomas jaunimo noras dalyvauti projektinėje veikloje, stiprinamas kaimo vietovių įvaizdis ir konkurencingumas.

 

Mūsų vertybės

  • Tolerancija. Veiklos sėkmė priklauso nuo to kaip priimsime priešingas nuomones ir pažiūras, kaip gerbsime kitų tikėjimą ir įsitikinimus. Savo veikloje Plungės VVG vadovaujasi principu, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks ir turėti kitokią nuomonę nei mes.
  • Kūrybingumas. Veiklos sėkmė vadovaujasi principu, kad „nebūna kvailų idėjų, būna tik neatrastų sprendimo būdų". Savo veikloje Plungės VVG vadovaujasi principu, kad ir neįgyvendinama idėja ar neišsprendžiama problema gali būti įveikta jei visi kartu siūlysime savo sprendimo būdus.
  • Atsakomybė. Veiklos sėkmė priklauso nuo to kaip garbingai ir sąžiningai mes elgiamės vienas su kitu. Savo veikloje Plungės VVG vadovaujasi principu, kad visi organizacijos nariai yra atsakingi už vykdomas veiklas, vyksta darbų pasidalinimas paremtas pasitikėjimo, atsakomybės ir bendradarbiavimo principu.

 

Vizija

Sukurta palanki aplinka verslams vystyti, padidėjusi kokybiškų (geriau apmokamų, reikalaujančių aukštesnės kvalifikacijos) darbo vietų pasiūla. Atokių kaimo vietovių gyventojams (ypatingai socialiai pažeidžiamoms grupėms) sukurtos galimybės turiningam laisvalaikiui, užimtumui, sumažėjęs kaimo ir miesto gyventojų galimybių, kokybiškai gyventi, dirbti, realizuoti savo idėjas, skirtumas. Naujos verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, veikiančios partnerystėje.

 

Misija

Suteikiame Plungės VVG teritorijos gyventojams žinių ir galimybių įgyvendinti verslo ir veiklos idėjas, kurti socialinę ir ekonominę gyvenamosios vietos aplinką, įtraukdami juos į sprendimų priėmimą.

 

 

 

 

 

 

 

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.