Dalyvavome VVG tinklo posėdyje Spausdinti
Rugsėjo 27 d. Plungės rajono VVG administracijos darbuotojai dalyvavome VVG tinklo posėdyje, kurio metu KVIRPA pristatė VVG internetinių svetainių 2023 m. I pusmečio stebėsenos ataskaitą.
Visos Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau – VVG) kaip vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) vykdytojos privalo viešinti strategijų įgyvendinimą ir aktyvinti VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus dalyvauti įgyvendinant VPS. Viena iš tinkamų VPS įgyvendinimo viešinimo, įskaitant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, priemonių yra VVG interneto svetainė.
Lietuvos VVG interneto svetainių stebėseną Žemės ūkio ministerijos pavedimu atliko VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistai. VVG interneto svetainių stebėsena buvo vykdoma 2023 m. birželio mėn.
Atlikus visų 49 Lietuvos VVG interneto svetainių stebėsenos veiksmus gauti išsamūs interneto svetainių stebėsenos rezultatai:
1) 23 iš 49 arba daugiau kaip 46,9 proc. VVG interneto svetainių privalomus VVG interneto svetainėms nustatytus kriterijus atitinka 100 proc., o 10 arba 20,4 proc. VVG svetainių – nustatytus kriterijus atitinka 94,4 proc. (netenkina tik 1 kriterijaus) ir jokių didesnių problemų jos neturi.
2) 13 arba 26,5 proc. VVG interneto svetainių atitikimas privalomiems kriterijams svyruoja nuo 72,2 iki 88,9 proc. (netenkina 2-5 privalomų kriterijų). Šiai grupei priklausančios VVG dažniausiai neteikia informacijos (arba stebėsenos vykdytojams jos nepavyko rasti) apie priėmimo į VVG tvarką, VVG suteikiamas karjeros galimybes, nėra informacijos apie korupcijos prevenciją VVG veikloje.
3) 3 arba 6,1 proc. VVG interneto svetainės tenkina privalomus reikalavimus iki 61,1 proc., t. y. netenkina 7 privalomų kriterijų. Į šią grupę patenka VVG, kurios be jau minėtų problemų aukštesnėse grupėse, dėl tam tikrų priežasčių negeba pateikti interneto svetainėje numatytų kvietimų grafiko pagal VPS priemones/veiklos sritis, nėra interneto svetainėje nuorodų į ES ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius KPP priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo tvarką arba jos yra pasenusios arba visiškai neveikia. Taip pat pasitaiko atvejų, kad VVG interneto svetainėse nėra pateikiama išsami informacija apie įgyvendinamus ir jau įgyvendintus vietos projektus. Geriausiu atveju pateikiamas tik bendras vietos projektų sąrašas, tačiau nėra nurodomas nei vietos projekto tikslas, nei jo įgyvendinimo rezultatai, nėra pridedamos nuotraukos.
Kompleksinis Lietuvos VVG interneto svetainių vertinimas, kuris apėmė ne tik kiekybinį vertinimą pagal privalomus kriterijus, bet ir kokybinį vertinimą atsižvelgiant į VVG interneto svetainės dizainą, patrauklumą, struktūros patogumą vartotojui, parodė, kad 39 VVG, kas sudaro beveik 80 proc. nuo bendro skaičiaus, interneto svetainių būklė yra gera (įvertinta 3 balais). Džiugu paminėti, kad Plungės rajono VVG svetainė http://plungesvvg.lt/ buvo įvertinta 3 balais.
7 VVG interneto svetainių būklė yra patenkinama (įvertinta 2 balais), kas reiškia, kad interneto svetainės turi tam tikrų neesminių trūkumų (pvz., neaiškus informacijos išdėstymas, tad sudėtinga ją rasti, daug svarbios informacijos patalpinta tik interneto svetainės naujienų skiltyje), kuriuos esant galimybėms rekomenduojame VVG pašalinti.
3 VVG interneto svetainės įvertintos kaip blogiausios (įvertinta 1 balais), kas reiškia, kad šių trijų VVG interneto svetaines reikia iš esmės tobulinti.
Ataskaitos pabaigoje buvo pateiktos išvados ir rekomendacijos su siūlymais į ką atkreipti dėmesį kuriantis ar naujinat internetines svetaines. Taip pat pateikė privalomų reikalavimų (kriterijų), kuriuos privalo atitikti VVG interneto svetainės, sąrašą.
alt
.
alt
 
Visos teisės saugomos © 2023 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.