Nario mokesčio mokėjimo tvarka Spausdinti

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
vietos veiklos grupės valdybos
2010 m. gruodžio 17 d. posėdžio
protokolu Nr.6

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1. Asociacijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė" (toliau – Asociacija) nariai privalo mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį.


2. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius nustato Visuotinis narių susirinkimas.


3. Stojamasis įnašas ir nario mokestis pervedami į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą LT204010043000307895 bankas DnB NORD.


4. Asociacijos valdybai patenkinus prašymą tapti Asociacijos nariu ir elektroniniu paštu gavus patvirtinamąjį raštą dėl priėmimo į Asociacijos narius, stojamasis įnašas privalo būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo priėmimo į narius datos.


5. Asociacijos narys, sumokėjęs stojamąjį mokestį, nario mokesčio už einamuosius metus nemoka.


6. Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas iki gegužės 1 d.


7. Nesumokėjus nario mokesčio už vienerius metus, valdyba teikia Asociacijos visuotiniam susirinkimui spręsti klausimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos.


8. Kiekviena įstaiga ar organizacija moka vieną nario mokestį ir turi vieną balsą Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, nepaisant to, kad yra delegavusi daugiau nei vieną asmenį į asociacijos narius.


9. Stojamieji mokesčiai ir nario mokesčiai naudojami Asociacijos veiklai.
_________________________________

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.