Įgyvendinami projektai. Kvietimas Nr. 9 Spausdinti

su musu logo

Ramūno Mingėlos vietos projektas
Nr. PLUN-LEADER-3A-D-9-1-2018
„R. Mingėlos gyvulininkystės ūkio plėtra"

Vietos projekto vykdytojas – Ramūnas Mingėla, Plungės raj. savivaldybė, Babrungo sen., Žvirblaičių k., Platelių g. 65.
Vietos projektas įgyvendinamas pagal Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės strategijos I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui".
Sprendimas skirti paramą vietos projektui: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. BR1-80.
Vietos projekto vykdymo sutartis: 2019 m. gegužės 6 d. Nr. PLUN-LEADER-3A-D-9-1-2018.
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 30 d.
Skirta paramos suma: 42 770,00 Eur.
Paramos intensyvumas: 70 proc.
Projekto tikslas – didinti galvijinkystės ūkio konkurencingumą, didinant veiklos apimtis, užsiimant produkcijos perdirbimu, gerinant produkcijos kokybę, modernizuojant pašarų gamybą. Projekto pagalba bus įgyvendinta gyvulininkystės verslo intensyvi plėtra, siekis iš šios veiklos gauti daugiau pajamų, užtikrintai įsitvirtinti rinkoje su paklausia produkcija.
Ūkininkas R. Mingėla planuoja modernizuoti ūkį investuodamas į būtiniausią žemės ūkio techniką ir įrangą, tam, kad galėtų padidinti veiklos apimtis. Investicijos skirtos veiklos sąnaudų taupymui, gaminamos produkcijos savikainos mažinimui, darbo našumui didinti, aplinkos tausojimui. Vietos projekte numatyta kurti naujas darbo vietas. Planuojama sukurti 2 naujas darbo vietas (mechanizatoriaus – augalininkystės darbininko ir mechanizatoriaus – gyvulių prižiūrėtojo).
Projekto partneriai: be partnerių.
Projekto rezultatai: bus sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikyta 3,13 vietų (etatų).

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.