Planuojamų skelbti kvietimų grafikas Spausdinti

2

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė 2021 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:
VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra".
Tinkami paramos gavėjai:
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės
(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos.
Remiamos veiklos:
- paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, mažamečius vaikus auginančioms šeimoms, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas;
- sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;
- savanorystę skatinančių projektų, susijusių su asmenų mokymu ir konsultavimu bei sąlygų
savanorystės veiklai vykdyti sudarymu, rėmimas.


VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas", 1 veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse".

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
− Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
− Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
− Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.
Remiamos veiklos:
− paslaugų, teikiamų kaimo gyvenamojoje vietoje kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., vaikų priežiūra, buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvykla, batų taisykla ir pan.);
− veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra;
− turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra.


VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas", 2 veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui".
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
- Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Remiama veikla:

- sąlygų, kaimo bendruomenių ar kitų pelno nesiekiančių organizacijų auginamų ir (arba) sukurtų žemės ūkio ir kitų produktų perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui, sudarymas.


VPS priemonė „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse".

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruota kaimo bendruomenė ir kita nevyriausybinė (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacija;
- Plungės rajone (išskyrus miestą) registruota viešoji įstaiga;
- Plungės rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos.

Remiamos veiklos:
- investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (objektų, kuriuose teikiamos paslaugos – prekyviečių, bendruomenės namų, mokyklų, darželių, aikščių ir kt. objektų – atnaujinimas ir
tvarkymas);
- investicijos į kraštovaizdžio gerinimą.

 
Visos teisės saugomos © 2021 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.